Cẩm nang nghiên cứu thắng pháp – Pháp Triều dịch

Nguyên tác tiếng Anh của cuốn sách này là của ngài U Sīlānanda (1927-2005), một học giả kỳ tài của Miến Điện. Năm 25 tuổi, ngài là một trong những vị hiệu chỉnh bộ Tam Tạng bằng tiếng Pāḷi chuẩn bị cho kỳ kiết tập kinh điển thứ 6 tại Miến Điện và cũng chính là vị chủ biên (chief compiler) của bộ từ điển Tam Tạng trên hai mươi cuốn mà đến nay vẫn chưa có công trình nào tương đương. Ở một xứ sở mà các bậc long tượng tăng-già thạc đức, thạc học nhiều vô kể như Myanmar thời đó, một tỷ kheo trẻ tuổi như ngài Sīlānanda lúc ấy lại được giao phó những trọng nhiệm như vậy quả là không đơn giản. Từ đầu thập niên 1980 ngài sang định cư ở Hoa Kỳ và là giáo sư thỉnh giảng ở các trường đại học lừng danh như Stanford, và Berkeley ở California.

Kinh sách Phật giáo hiện có nhiều lắm, nhưng để được xem là sách gối đầu cho người học Phật thì dĩ nhiên phải theo được những tiêu chí căn bản là sát sao với lời Phật ngày xưa và được trình bày sáng sủa theo học thuật hôm nay. Cuốn sách này có đủ hai cái đó. Và đặc biệt tác giả không chỉ là một học giả uyên bác mà còn là một hành giả Vipassanā nên các vấn đề giáo lý qua cách trình bày của ngài rõ ràng là một cẩm nang tuyệt đối đắc dụng cho người tu tập tuệ quán.

TẬP 1

TẬP 2

TẬP 3