CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC

Mô Phật,

BTC rất hoan hỷ nhận được Tịnh Tài chung tay tạo dựng Thiền Đường từ quý vị Thiền sinh, quý vị Phật tử xa gần.

BTC gởi lời Cảm Niệm Công Đức đến tất cả quý vị. Nguyện cầu cho quý vị cùng gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và an lành trong Chánh Pháp!

With Metta,

BTC