CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC – Cập nhật 05/07/2020

Mô Phật,

BTC rất hoan hỷ nhận được Tịnh Tài chung tay tạo dựng Thiền Đường từ quý vị Thiền sinh, quý vị Phật tử xa gần.

BTC thông tin đến quý vị là tịnh tài quý vị đóng góp cho khoản đặt giường nằm khu nhà ở của thiền sinh đã đủ.

Hoan hỷ gởi Cảm Niệm Công Đức đến tất cả quý vị.

Nguyện cầu cho quý vị cùng gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và an lành trong Chánh Pháp!

With Metta,

BTC