Chương trình khóa tu mùa hè 2018

BTC Khóa Tu Mùa Hè 2018 chùa Hồng Trung Sơn trân trọng thông báo đến quý phụ huynh CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT KHÓA TU MÙA HÈ 2018 như sau:

 

NGÀY THỨ NHẤT  (07/06/2018)

8g00: Tập trung đăng ký và ổn định chỗ ở.

15g30: Sinh hoạt nội quy và phân chia chúng

17g00: Ăn chiều.

18g00: Khai mạc khóa tu

19g30: Đốt lửa trại và sinh hoạt tập thể

21g00: Ngồi thư giãn trước khi ngủ

21g30: Chỉ tịnh

NGÀY THỨ HAI  & BA (08 – 09/06/2018)

4g30: Kẻng báo thức

5g00: Thể dục Yoga buổi sáng

6g00: Điểm tâm sáng.

6g30: Lời hướng thiện buổi sáng.

7g00: Học giáo lý và ngồi thiền (ngày 2 & 3)

8g45: Học kỷ năng sống (ngày 2) Anh văn Phật pháp (ngày 3)

10g30: Xếp hàng nhận thức ăn

11g00: Thọ trai

12g00: Nghỉ trưa

13g30: Học Việt văn (ngày 2) Học kỷ năng sống (ngày 3)

15g30: Anh văn Phật pháp (ngày 2), Học Việt văn (ngày 3)

17g00: Ăn chiều.

18g00:  Vệ sinh cá nhân.

19g00: Tụng kệ – thân, khẩu, ý (ngày 2) và Kinh Báo Hiếu (ngày 3)

20g00: Chương trình văn nghệ (ngày 2) và Hoa đăng (ngày 3)

21g00: Ngồi thư giãn trước khi ngủ

21g30: Chỉ tịnh

NGÀY THỨ TƯ  (10/06/2018)

4g30: Kẻng báo thức

5g00: Thể dục yoga buổi sáng

6g00: Điểm tâm sáng.

6g30:  Thiền hành.

7g00:  Rung chuông tuệ giác

8g30:  Trò chơi lớn.

11g00: Thọ trai

12g00: Nghỉ trưa

12g30: Dọn dẹp vệ sinh

14g00: Tổng kết và phát quà

15g30: Hoàn mãn