Chương trình KHÓA TU MÙA HÈ 2022 – từ 02/06 đến 05/06/2022

 

PHƯƠNG TIỆN TỪ TPHCM ĐẾN THIỀN VIỆN THAM DỰ KTMH 2022