Duyên hệ trong đời sống bình nhật – Pháp Triều dịch

Giáo lý của Đức Phật được phân loại thành ba chủ đề hay ba đề tài mà được biết đến là Tam Tạng (ti-piṭaka): tạng Luật (Vinaya), tạng Kinh (Suttanta) và tạng Thắng Pháp (Abhidhamma). Chính cái tên gọi Thắng Pháp (Abhidhamma) đã chỉ ra rằng phần giáo lý này được tôn giữ ở vị trí cao và tôn thờ như là giáo lý cao thượng và sâu sắc hơn hai phần giáo lý còn lại kia.

Tạng Thắng Pháp có bảy bộ sách: Pháp Tụ (Dhammasanganī), Phân Tích (Vibhanga), Chất Ngữ (Dhātu-kathā), Ngữ Tông (Kathā-vatthu), Nhân Chế Định (Puggala-paññatti), Song Đối (Yamaka) và Duyên Hệ (Paṭṭhāna). Trong số chúng, bộ Duyên Hệ (Paṭṭhāna), mà bao gồm năm phần đồ sộ với tất cả 2.640 trang trong ấn bản Miến ngữ, được xem là sâu nhất và rộng nhất. Nội dung được đề cập đến trong cuốn “Duyên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật” (Paṭṭhāna in Daily Life) này được tìm thấy chỉ trong mười trang đầu tiên của bộ sách trên. Như vậy, các bạn có thể tưởng tượng ra được rằng chúng ta cần phải đi sâu hơn rất nhiều mới có thể đạt được sự hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn về Giáo Lý Duyên Hệ (Paṭṭhāna). Tuy nhiên, cuốn sách này có mục đích cung cấp cho độc giả một chút hương vị về Giáo Lý Duyên Hệ (Paṭṭhāna), giống như lấy một giọt nước biển ra khỏi đại dương mênh mông.

Cuốn sách này được thiết kế để giúp cho các bạn hiểu được các loại duyên trong Giáo Lý Duyên Hệ (Paṭṭhāna) trong đời sống bình nhật, nhưng những cố gắng đã được thực hiện để giữ cho tất cả nội dung của nó được hòa hợp với kinh văn nguyên thủy. Các trích dẫn

Pāḷi được trình bày trong sách này chỉ để dành cho những ai muốn tham khảo phần nguyên văn. Tuy nhiên, đối với độc giả nói chung, những phần này có thể được bỏ qua. Phần kiến thức cơ bản về Thắng Pháp (Abhidhamma) được giới thiệu ở đây sẽ rất là hữu ích cho sự thấu hiểu của các bạn về Giáo Lý Duyên Hệ (Paṭṭhāna). Thêm vào đó, một niềm tin đúng đắn vào sự hiện hữu của việc tái sanh sẽ là một nhu cầu hay một đòi hỏi mang tính nền tảng (cần phải có) để có thể cảm nhận được giá trị của Thắng Pháp (Abhidhamma) cũng như những lời giảng dạy khác của Đức Phật. Đó là vì cuối cùng thì tất cả giáo lý đều được kết nối với khái niệm tái sanh theo cách này hoặc theo cách khác.

Nguyện cầu cho các bạn được khỏe mạnh, hạnh phúc và an vui.

U Hla Myint

ĐỌC THÊM