Từ thiện

Những đôi mắt biết nói ở Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Vâng, những đôi mắt của người mù ở Làng Vĩnh Châu – Sóc Trăng đã nói rất nhiều điều.

Page 2 of 2
1 2