LỊCH KHÓA THIỀN – ĐĂNG KÝ

LỊCH KHÓA THIỀN

QUÝ VỊ ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN HOAN HỶ LƯU Ý:
BTC đã đăng tải tất cả thông tin cần thiết cho thiền sinh muốn tìm hiểu về khóa thiền trên website: www.phapdangthientue.com. Quý vị nên đọc các mục  như: Giới thiệu, Hướng dẫn, Sơ lược về khóa thiền, Chia sẻ kinh nghiệm, Thông báo…. để hiểu rõ về khóa thiền trước khi quyết định đăng ký, tránh những trường hợp gửi email hoặc gọi điện thoại hỏi những vấn đề đã đăng tải. Chân thành cảm ơn!

  • Lịch khóa thiền dự kiến nên sẽ có thể thay đổi nếu BTC có Phật sự đột xuất, quý vị hoan hỷ cập nhật thường xuyên. Đường link ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN  sẽ được mở trước ngày đầu khóa 1 tháng.
  • Địa điểm tổ chức thường xuyên là ở Thiền Viện Pháp Sơn (Hồng Trung Sơn). Chỉ vài khóa được tổ chức ở nơi khác sẽ kèm thông báo địa điểm ngay khóa đó, như: Khóa Tháng 06/2019 – Tổ chức ở chùa Lộc Uyển (Đà Lạt) hoặc Khóa Sati tháng 08/2019 – Tổ chức ở TX Ngọc Cảnh (Đà Lạt).

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN:

  • Quý vị đăng ký khóa thiền nào thì chọn vào đường link ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN bên dưới của khóa đó. Đường link chỉ mở vào thời gian đã thông báo trước trên lịch và sẽ đóng khi nhận đủ thiền sinh.  
  • Sau khi gửi form đăng ký, quý vị sẽ nhận được hồi đáp: “Thông tin của bạn đã được ghi nhận. BTC sẽ hồi âm cho quý vị” là đăng ký của bạn đã thành công.
  • BTC sẽ xem và gửi hồi âm đến email của quý vị trong khoảng 1 tuần kể từ ngày nhận đăng ký.  Sau 1 tuần, quý vị nào không nhận được hồi âm từ BTC, quý vị hoan hỷ chủ động liên hệ với BTC qua email : phapdangthientue@gmail.com, vì có thể email của quý vị không chính xác nên hồi đáp của BTC không đến được.
  • Sau khi nhận được hồi đáp chấp thuận từ BTC,  quý vị nên kiểm tra email thường xuyên cho đến ngày tham dự khóa thiền, để cập nhật được thông tin mới (nếu có) từ BTC. Để giúp cho khóa thiền được tổ chức thuận lợi, quý vị hoan hỷ thực hiện đúng những quy định cần thiết trong phần hồi đáp của BTC.
KHÓA THỜI GIAN
Khóa 10 ngày

Tháng 09 (T.08 Kỷ Hợi)

Ngày 09/09 – 20/09/2019

Nhằm ngày 11/08 – 22/08 Kỷ Hợi

 

KHÓA ÔN TẬP 3 NGÀY

Dành cho thiền sinh cũ

 

Ngày 26/09/2019 – 29/09/2019

(Nhằm ngày 28/08 – 01/09 Kỷ Hợi)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ – NỮ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ – NAM

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ – NỮ

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ – NAM

Khóa 10 ngày

Tháng 10 (1)

(T.09 Kỷ Hợi) 

THIỀN SINH CẦN BIẾT VÀ CHUẨN BỊ 

Ngày 01/10/2019 – 12/10/2019

(Nhằm ngày 03/09 -14/09 Kỷ Hợi)

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ – NỮ

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ – NAM

ĐĂNG KÝ DỰ BỊ – NỮ

ĐĂNG KÝ DỰ BỊ – NAM

CÁC KHÓA DỰ KiếN

(cập nhật từ ngày 10/09/2019)C

 

2019 – KỶ HỢI

Khóa 10 ngày

Tháng 10 (2)

(T.09 Kỷ Hợi) 

Ngày 22/10/2019 – 02/11/2019

ĐĂNG KÝ THAM DỰ – NỮ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ – NAM