ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY – CHỦ NHẬT 05/03/2023

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham dự 1 ngày Ôn tập thiền và người thân thiền sinh có mong muốn tìm hiểu về thiền Vipassana vào ngày Chủ Nhật 05/03/2023, tại Bình Dương.

ĐỊA CHỈ: Minh Sáng Plaza, số 13, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Google Map:  https://goo.gl/maps/DMiau7ZcpZHosrgcA

THỜI GIAN CÓ MẶT:

  • Quý vị thiền sinh cũ tập trung vào phòng thiền từ lúc 9h45
  • Quý vị chưa học khóa thiền 10 ngày, tham dự buổi chiều từ lúc 14h30

THIỀN SINH LƯU Ý:

  • Quý vị thiền sinh cố gắng sắp xếp để tham dự trọn 1 ngày và nghiêm túc giữ Giới Tịnh Khẩu từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc:  Thọ Giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana – Thiền Metta – Pháp Thoại.
  • Hoan hỷ có mặt đúng giờ quy định, nếu đến sau giờ Thọ Giới lúc 10g quý vị sẽ không được vào phòng thiền.
  • Quý vị mang theo khăn trải để lót nằm nghỉ trưa (nếu cần).

Đăng ký tham dự, quý vị hoan hỷ vào Link dưới đây:

ĐĂNG KÝ ÔN TẬP 1 NGÀY  từ 9h45 – 17h   (Thiền sinh cũ)

 ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU THIỀN VIPASSANA   từ 14h30 – 17h  (chưa học thiền)

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ  (9h – 17h)