ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY CHỦ NHẬT Chủ Nhật 21/11/2021

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham gia Ôn tập thiền 1 ngày – qua hướng dẫn trực tuyến.

Thời gian: Chủ Nhật  21/11/2021, từ 8g – 15g30. 

  • Thiền sinh sắp xếp tham dự từ khi bắt đầu khai mạc cho đến khi kết thúc:  Thọ giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana – Thiền Từ Bi quán – Pháp thoại. Hoan hỷ giữ giới tịnh khẩu nghiêm túc trong thời gian tham dự.
  • Thiền sinh đăng ký tham dự, BTC sẽ gởi hồi đáp qua Email vào chiều Thứ Bảy 20/11 (cung cấp ID và Password truy cập vào Zoom). 

THIỀN SINH LƯU Ý:

– Kể từ tuần này, ôn tập thiền 1 ngày Chủ Nhật trực tuyến sẽ tổ chức cách 1 tuần 1 lần, thay vì liên tiếp hàng tuần như trước.

 – Thiền sinh hoan hỷ không giới thiệu cho người thân, bạn bè…. chưa từng học qua khóa thiền 10 ngày cùng ngồi thiền hoặc nghe pháp thoại (Pháp thoại chỉ dành cho thiền sinh cũ). 

BTC trân trọng thông báo,

With Metta!

ĐĂNG KÝ THAM DỰ