Kinh Tiểu Bộ tập VI

Kinh Tiểu Bộ – Tập VI – Mục Lục

Chương III Phẩm Ba Bài Kệ 264. Chuyện đại vương Panàda (Tiền thân Mahà Panàda)265. Chuyện mũi tên (Tiền thân Khurappa)266. Chuyện con ngựa quí Tốc Như Phong (Tiền thân Vàtagga Sindhava)267. Chuyện con cua (Tiền thân Kakkatà)268. Chuyện kẻ làm hại vườn (Tiền thân Àràma Dùsa)269. Chuyện nàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)270. Chuyện con

Chương 3 – Phẩm Ba Bài Kệ

264. Chuyện Đại Vương Panàda (Tiền thân Mahà-Panàda) Vua Panàda có cung điện ấy…, Chuyện này do bậc Đạo sư kể khi Ngài ghé đến bên bờ sông Hằng, về thần thông của Trưởng lão Bhaddaji. Một dịp khác, khi bậc Đạo Sư đã an cư mùa mưa ở Xá vệ, Ngài nghĩ nên ban

Chương 3 – Phẩm Ba Bài Kệ (tt)

274. Chuyện Tham Ăn (Tiền thân Lola) Cô hạc này là ai thế nhỉ.., Chuyện này do bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo tham ăn và bị đưa ra trước thính đường. Bấy giờ, bậc Đạo Sư dạy: – Chẳng phải bây giờ ông ấy mới tham ăn, trước kia ông

Chương 3 – Phẩm Ba Bài Kệ (tt.02)

281. Chuyện Trái Xoài Chính Trung (Tiền thân Abkhantara) Có cây nọ trên cành mang trái.., Chuyện này do bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về sự việc Trưởng lão Xá-lợi-phất biếu nước xoài cho Tỷ-kheo-ni Bimbàdevi. Khi đức Phật khai mở Giáo hội trên thế giới, vị chánh thất của đức Cồ-đàm đang

Chương 3 – Phẩm Ba Bài Kệ (tt.03)

301. Chuyện Tiểu Vương Kàlinga (Tiền thân Cullakàlinga) Hãy mở cổng cho các nàng thiếu nữ …, Chuyện này do bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên, về việc thâu nhận bốn nữ du sĩ ngoại đạo vào Giáo đoàn. Theo truyền thuyết dòng họ Licchavi, một gia tộc cai trị gồm tới bảy ngàn

Chương 4 – Phẩm Bốn Bài Kệ

301. Chuyện Tiểu Vương Kàlinga (Tiền thân Cullakàlinga) Hãy mở cổng cho các nàng thiếu nữ …, Chuyện này do bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên, về việc thâu nhận bốn nữ du sĩ ngoại đạo vào Giáo đoàn. Theo truyền thuyết dòng họ Licchavi, một gia tộc cai trị gồm tới bảy ngàn

Chương 4 – Phẩm Bốn Bài Kệ (tt)

310. Chuyện Vị Quốc Sư Sayha (Tiền thân Sayha) Trên đời chẳng ngai vàng, vương quốc…, Chuyện này do bậc Đạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo thối thất. Tỷ-kheo này trong khi đi khất thực ở Xá-vệ, đã trông thấy một phụ nữ đẹp, rồi từ đó trở nên

Chương 4 – Phẩm Bốn Bài Kệ (tt.02)

318. Chuyện Vòng Hoa Kanavera (Tiền thân Kanavera) Giữa ngày vui đẹp của xuân thời…, Chuyện này do bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo cứ mơ tưởng đến người vợ mà ông đã rời bỏ. Các tình tiết đưa đến câu chuyện sẽ được kể trong số 423. Tiền thân Indriya.

Chương 4 – Phẩm Bốn Bài Kệ (tt.03)

326. Chuyện Thiên Hoa Kakkàru (Tiền thân Kakkàru) Kẻ nào giữ mình không trộm cắp …, Chuyện này do bậc Đạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên, cách Đề-bà-đạt-đa đã gây ra sự ly gián trong Giáo đoàn như thế nào, rồi sau đó bỏ đi với các đệ tử trưởng của ông,

Chương 4 – Phẩm Bốn Bài Kệ (tt.04)

338. Chuyện Vỏ Trấu (Tiền thân Thusa) Giác quan nhạy, chuột kia tinh xảo…, Chuyện này do bậc Đạo sư kể khi Ngài trú tại Trúc Lâm về thái tử Ajàtasattu (A-xà-thế). Trong thời gian mang thai thái tử, con gái vua Kosala thường xuyên thèm khát uống máu ở đầu gối của chồng bà

Page 1 of 2
1 2