Phật pháp đời thường

Video thuyết giảng: THUẦN HÓA TÂM BẤT THIỆN – NS. Thích Nữ Hằng Liên

NS. Thích Nữ Hằng Liên thuyết giảng đề tài: THUẦN HÓA TÂM BẤT THIỆN tại KHÓA TU BÁT QUANG TRAI GIỚI LẦN THỨ 122 – CHÙA BỬU QUANG, QUẬN 7

Yêu thương và Trách nhiệm

NS TN. Hằng Liên thuyết giảng trong khóa tu Một ngày an lạc tại chùa Phước Điền, Tân Phú, Đồng Nai

Sống vui trong hiện tại

Ni Sư Thích Nữ Hằng Liên thuyết giảng trong khóa tu Bát Quan Trai giới lần 105 tại chùa BỬU QUANG

THIỀN và SỨC KHỎE THỜI NAY

Ngày nay, thiền và sức khỏe được nhiều người trong mọi tầng lớp quan tâm và ra sức tìm kiếm và thực hành; lý thuyết và hý luận về thiền được đăng tải trên mạng, báo chí, sách và có cả nhiều khóa thiền được mở ra khắp nơi. Phương pháp thiền cùng mục đích

Hạnh phúc trong đời thường

Pháp thoại Ni sư Thích Nữ Hằng Liên thuyết giảng tại chùa Bửu Quang – “Khóa tu một ngày an lạc”

Làm sao thoát khổ

Pháp thoại do Ni sư Thích Nữ Hằng Liên giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 10, tại chùa Giác Ngộ ngày 05-11-2017.

Tình thương và sự hóa giải

Trong các tôn giáo lớn đều đặt vấn đề tình thương trong hệ thống giáo lý để giáo hóa tín đồ.Tình thương là chữ dùng chung, mỗi tôn giáo có một thuật ngữ riêng, do đó, mỗi thuật ngữ đều có một giá trị nhất định. Chữ “từ bi” trong Phật giáo có một giá

Cuộc Sống và Những Giáo Lý Căn Bản của Phật Giáo

  Ðề cập đến tôn giáo, con người thường nghĩ đến vấn đề tín ngưỡng, hai thuật ngữ này thường đi đôi với nhau. Tuy nhiên không phải Tôn giáo nào cũng có những quan niệm tín ngưỡng như nhau. Với Ðạo Phật, tín ngưỡng bao hàm ý nghĩa đức tin, và đức tin ở

Quà tặng về thực phẩm

Khat thuc

Vào một thời Đức Phật sống nơi có những người bộ tộc Koliya [đây là quê nhà của Hoàng Hậu Ma-Gia (Maya), mẹ của Đức Phật], tại một tỉnh tên là Sajjanela. Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y, cầm y bát, rồi ngài đi đến nhà của Suppavāsā, một phụ nữ bộ

Voi chúa hiếu dưỡng mẹ

Câu chuyện này bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một Tỳ kheo còn mẹ phải cấp dưỡng. Nhân dịp này, bậc Ðạo Sư nói chuyện với tăng chúng, Ngài bảo: “Này các Tỳ kheo, chớ giận người này; ngày xưa bậc hiền trí ngay khi còn ở kiếp súc

Page 1 of 2
1 2