Phước Lành Mùa An Cư

Chiều ngày 30/06/2024 (nhằm 25 tháng 5 năm Giáp Thìn), Ni sư Thích Nữ Hằng Liên – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, Trụ trì Thiền viện Pháp Sơn (Tân Phú – Đồng Nai) quang lâm đạo tràng khóa tu một ngày do chùa Bửu Quang (Q.7, TP. HCM) tổ chức. Ni sư đã chia sẻ bài pháp thoại chủ đề “Phước lành mùa An cư” để khích lệ hàng Phật tử tinh tấn tu học, kết nối năng lượng an lành trong ngôi nhà Phật pháp.

Thật vậy, An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp lâu đời nhằm duy tri mạng mạch chánh pháp cửu trụ trong nhân gian. Qua câu chuyện về Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương võ Đế, Ni sư khuyến tấn hàng cư sĩ tại gia mùa an cư là cơ hội hộ trì để gia tăng ruộng phước, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là công đức tu tập tự thân biết buông bỏ tham sân si, sống trọn lành hạnh phúc ngay trong đời này. Trích dẫn từ văn kinh trong Tương Ưng bộ kinh I, Chương I, Tương Ưng Chư Thiên, Phẩm Già. Ni sư diễn giảng lời kệ 52, Không Già:

H—Vật gì mãi không già?

Vật gì tốt trường cửu?

Vật gì người quý báu?

Vật gì không thể cướp?

Đ—Giới là mãi không già,

Tín là tốt trường cửu,

Tuệ, vật báu loài Người,

Công đức, không cướp đoạt.

Đây chính là nhân để tác thành phước báu của một vị cư sĩ, đồng thời đó cũng là yếu tố nhân duyên sanh thiên của một người đệ tử Phật. Chí nguyện cao cả của người con Phật là hướng đến giải thoát và giác ngộ. Tuy nhiên, nếu chưa đầy đủ phước đức, trí tuệ để chứng đắc quả vị Thánh nhân thì chí ít ngay trong đời này có đầy đủ phước lành của hiền nhân và chắc chắn tương lai cũng sẽ được tái sinh làm trời, người và xa lìa khổ đau của cảnh giới thấp hèn, ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Công đức của mỗi hành giả luôn phụ thuộc vào sự tu tập của chính mình trong hiện tại. Vì vậy, mỗi người con Phật phải tự trang bị thánh tài cho cá nhân bằng cách trang nghiêm phước báo tự thân, đặc biệt biết tận dụng gieo tạo phước lành mùa an cư.

Kính chúc đại chúng vô lượng phước lành!