Sống thiền

Giá trị thời gian

Muốn biết giá trị một năm, hãy hỏi anh nọ gian nan rớt hoài. Muốn biết một tháng thiếu đầy, hãy hỏi bà mẹ trước ngày hạ sanh

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Đức Phật nhấn mạnh hai điểm, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy y tựa chính mình, không y tựa một ai khác. Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác. Một lần, khi đức Phật nhuốm bệnh

Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình

Trên thực tế cuộc sống, có những trường hợp tưởng là thù mà thật ra là bạn và ngược lại. Do đó, ta không nên xét hình thức bên ngoài qua lời nói và hành động mà nên tìm hiểu kỹ tâm ý của người đó trước khi kết luận một điều gì. Con người

Cách tôn kính đúng pháp

Khi nhìn thấy chư Tăng – Ni xếp chân ngồi thiền định, tôi (T.Sư Goenka) nhớ lại lời dạy của đức Phật. Một lần nọ, Đức Phật hỏi rằng: “Như thế nào là pháp tôn kính đấng Giác Ngộ?” Minh chứng với hình ảnh chư Tăng – Ni đang ngồi thiền định, Ngài dạy rằng:

Thiền Vipassana giúp tôi thoát khỏi ma túy

Ban biên tập: Dhammagiri là một trung tâm tu học Vipassana, đặc biệt nhấn mạnh đến phương pháp quán cảm thọ (Vedananupassana) do Thiền Sư S.N. Goenka hướng dẫn. Nó toạ lạc tại Igatpuri gần Bombay thuộc Trung Ấn Độ. Rất nhiều thiền sinh nhờ vào các khóa tu này mà thoát khỏi tình trạng

Đừng Hoang Phí Đời Mình

Nếu quán chiếu sâu sắc để thấy rõ từ khi sinh ra cho đến bây giờ, thì đích xác bạn chưa làm được bất cứ điều gì có giá trị nhằm mang lại hạnh phúc thực sự cho bản thân và có được một cuộc sống an vui, bạn nghỉ mình sẽ thực hiện bất

Thiền Vipassana: Một Nghệ Thuật Sống

Khi phiền muộn, muốn hết buồn phải biết rõ nguyên nhân chủ yếu của nó cũng chính là nguyên nhân đau khổ. Nếu quán xét vấn đề, tự mình sẽ hiểu rõ ràng rằng bất cứ lúc nào trong tâm sanh khởi niệm bất thiện hoặc không tốt thì chắc chắn sẽ có ưu phiền.

Page 2 of 2
1 2