Thiền ngữ

Lời hay ý đẹp

Đừng đợi thấy nụ cười mới tỏ ra tử tế. Đừng đợi được yêu mới tỏ bày sự yêu. Đừng đợi lúc cô đơnmới biết quý bạn.