THAM DỰ LỄ AN VỊ PHẬT 30/11/2017

ĐK PHỤ GIÚP LỄ -TỪ 30/11/2017

    Vui lòng gõ chữ có dấu trong tất cả các mục

  • Sau khi nhận thông tin đăng ký của thiền sinh, BTC sẽ hồi âm bằng địa chỉ email: phapdangthientue@gmail.com

    Section

 

Xác nhận