THAM DỰ LỄ AN VỊ PHẬT 01/12/2017

ĐK PHỤ GIÚP LỄ - TỪ 01/12/2017

    Vui lòng gõ chữ có dấu trong tất cả các mục

  • Sau khi nhận thông tin đăng ký của thiền sinh, BTC sẽ hồi âm bằng địa chỉ email: phapdangthientue@gmail.com

 

Fieldset

     

    Xác nhận