THIỀN 1 NGÀY TPHCM – 15/10/2017

ĐĂNG KÝ

    Vui lòng gõ chữ có dấu trong tất cả các mục

  • Sau khi nhận thông tin đăng ký của thiền sinh, BTC sẽ hồi âm bằng địa chỉ email: phapdangthientue@gmail.com

 

Xác nhận