Thông báo

Chương trình khóa tu mùa hè 2018

BTC Khóa Tu Mùa Hè 2018 chùa Hồng Trung Sơn trân trọng thông báo đến quý phụ huynh CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT KHÓA TU MÙA HÈ 2018 như sau:   NGÀY THỨ NHẤT  (07/06/2018) 8g00: Tập trung đăng ký và ổn định chỗ ở. 15g30: Sinh hoạt nội quy và phân chia chúng 17g00: Ăn

THÔNG BÁO

PHƯƠNG TIỆN ĐẾN CHÙA THAM DỰ KHÓA TU MÙA HÈ 2018 (Từ 07/06 đến 10/06/2018)       BTC Khóa Tu Mùa Hè 2018 chùa Hồng Trung Sơn trân trọng thông báo đến quý phụ huynh: Để hỗ trợ phương tiện thuận lợi cho Các bạn đăng ký phục vụ và Các bé đến dự

THÔNG BÁO KHÓA THIỀN SATIPATTHANA THÁNG 8/2018

THÂN MỜI THIỀN SINH CŨ THAM DỰ KHÓA THIỀN CHUYÊN SÂU (SATIPATTHANA)            Trân trọng thông báo: Từ 29/08 đến 06/09/2018 (19/07 đến 27/07 Mậu Tuất) BTC khóa thiền Vipassana-Hồng Trung Sơn sẽ tổ chức Khóa thiền chuyên sâu (Satipatthana) dành cho Thiền sinh đã tham gia tu tập và phục vụ khóa thiền 10 ngày do chùa