Thông báo

THÔNG BÁO

  CHƯƠNG TRÌNH TU TẬP  Ở ẤN ĐỘ VÀ DỰ LỄ CUNG NGHINH XÁ LỢI PHẬT Ở SRILANKA       BTC khóa thiền Chùa Hồng Trung Sơn trân trọng thông báo đến quý thiền sinh CHƯƠNG TRÌNH TU TẬP Ở ẤN ĐỘ VÀ DỰ LỄ CUNG NGHINH XÁ LỢI PHẬT Ở SRILANKA vào tháng 08/2018.   THỜI GIAN ĐI

THÔNG BÁO KHÓA THIỀN SATIPATTHANA THÁNG 8/2018

THÂN MỜI THIỀN SINH CŨ THAM DỰ KHÓA THIỀN CHUYÊN SÂU (SATIPATTHANA)            Trân trọng thông báo: Từ 29/08 đến 06/09/2018 (19/07 đến 27/07 Mậu Tuất) BTC khóa thiền Vipassana-Hồng Trung Sơn sẽ tổ chức Khóa thiền chuyên sâu (Satipatthana) dành cho Thiền sinh đã tham gia tu tập và phục vụ khóa thiền 10 ngày do chùa