Trại hè Hương Sen – Hồng Trung Sơn 2015

BAN TỔ CHỨC CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH

TẬP TRUNG SINH HOẠT VÀ PHÂN NHÓM

TIẾT MỤC MÚA ĐUỐC VÀ ĐỐT LỬA KHAI MẠC HỘI TRẠI

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI BẰNG GIỜ THỂ DỤC VUI NHỘN

THỰC TẬP AN TĨNH BẰNG HƠI THỞ

ĐÊM THI ĐUA VĂN NGHỆ ĐẦY SẮC MÀU

CÙNG ĐỌC LỜI HƯỚNG THIỆN VÀ TỤNG KINH BÁO HIẾU

TRANH TÀI NẤU VÀ TRÌNH BÀY MÓN ĂN

TỰ TAY XẾP HOA SEN CHO ĐÊM HOA ĐĂNG TRI ÂN

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP RUNG CHUÔNG TUỆ GIÁC

 

THI TẠO MÃU THỜI TRANG GIẤY