Trại hè Sen Chân Nguyên – Hồng Trung Sơn 2014

CÁC ĐỘI THAM GIA CUỘC THI ĐẦU TIÊN: DỰNG TRẠI 😉

**************************************************

ẤM ÁP TÌNH THÂN CÙNG  ĐỐT LỬA TRẠI

**************************************************

THỰC HÀNH AN TĨNH BẰNG HƠI THỞ

**************************************************

CUỘC THI NẤU ĂN SÔI NỔI

**************************************************

CUỘC SO TÀI TRANG TRÍ BÁO TƯỜNG 

**************************************************

THỰC HÀNH BƯỚC CHÂN TỈNH GIÁC

**************************************************

SINH HOẠT PHẬT PHÁP

**************************************************

CÙNG TRỔ TÀI CA MÚA

**************************************************

THA HỒ VẼ VỚI CUỘC THI TRANG TRÍ NÓN

**************************************************

KHÔNG GIAN LUNG LINH CỦA ĐÊM HOA ĐĂNG

**************************************************

TỔNG KẾT VÀ PHÁT GIẢI