Tuỳ Duyên – Hạnh Phúc

Mỗi tháng một lần, các thiền sinh của chùa Hồng Trung Sơn lại có dịp cùng nhau thực tập, ôn luyện lại phương pháp đã học với vị Thầy hướng dẫn của mình tại các tụ điểm ở thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày 28/6 âm lịch vừa qua một lần nữa khóa thiền một ngày được diễn ra như định kỳ, nhưng lần này lại có những thay đổi rất bất ngờ và lại là thắng duyên cho tất cả mọi người. Các thiền sinh được tuỳ thuận nhân duyên thực tập thiền tại Tịnh Nghiệp Đạo Tràng – Pháp Viện Minh Đăng Quang, một quyết định đổi địa điểm đột ngột khiến mọi người phải tất bật chuẩn bị mọi thứ, từ chỗ ngồi, thức ăn, chỗ nghỉ v.v…, nhưng ai nấy cũng vô cùng hoan hỷ, khi tất cả đều được dự buổi lễ cúng dường trai tăng do Thầy tổ chức cùng sự hùn phước của một số thiền sinh gần xa.

Thien duong

Một ngày viên mãn công phu và phước đức cho mọi người, khi chính họ được tu tập và cúng dường; lại được Quý Thượng Toạ an cư tại trường hạ chứng minh công đức và thuyết pháp trong buổi lễ trai tăng.

Cung duong

resized_DSC07277

resized_DSC07080

Thien 1 ngay

  Kết thúc một ngày thiền tập, ai nấy đều ra về trong niềm hoan hỷ và hứa hẹn những ngày thiền tiếp theo tại Pháp Viện sẽ an lành và ý nghĩa hơn nữa. Cầu nguyện đem công đức này hướng đến tất cả chúng sanh đều đầy đủ duyên lành bước đi trên con đường chánh pháp.

Sadhu!Sadhu!Sadhu!!!