XUẤT GIA GIEO DUYÊN – Từ Rằm T.6 – Rằm T.7 / Nhâm Dần

 

Người mà giải thoát hoàn toàn,

Người mà dứt các buộc ràng thân tâm.

Là người đạt chỗ cao thâm,

Chẳng lo, chẳng sợ, vẹn phần an vui.

(Pháp Cú 90 – NT Huỳnh Liên chuyển ngữ)

Xuất gia là một bước chuyển mình rất lớn trên con đường tu tập giải thoát. Tuy nhiên, đó là thắng duyên rất sâu dày mà không phải cư sĩ nào cũng thành tựu. Vì thế, để tạo điều kiện cho hàng cư sĩ vun bồi hạt giống Bồ Đề, gieo duyên với con đường xuất thế; vào mùa an cư kiết hạ 2022 thiền viện Pháp Sơn sẽ tổ chức chương trình xuất gia gieo duyên dành cho quý vị hữu duyên có nguyện vọng tập tu như sau:

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Nữ – từ 16 – 60 tuổi.

THỜI GIAN XUẤT GIA: 1 tháng từ Rằm tháng 6 đến Rằm tháng 7 (Âm lịch).

THỜI KHÓA TU MỖI NGÀY:

4.00:                        Chuông thức giấc

4.10:                        Công phu khuya

4.45 – 5.45:            Thiền định

6.00 – 6.30:            Điểm tâm

7.30 – 9.00:            Học giáo lý

9.30 – 10.30:          Chấp tác

10.30 – 11.00:        Khất thực

11.00 – 11.30:         Dùng cơm trưa

12.00 – 13.30:        Nghỉ trưa

14.00 – 15.30:        Học giáo lý

15.30 – 16.30:        Khóa lễ sám hối

16.30 – 17.30:        Tiểu thực (tùy cá nhân)

17.45 – 18.45:         Tọa thiền

19.00 – 19.50:        Khóa lễ

20.00 – 21.00:       Dhamma vấn đáp

21.30:                      Chỉ tịnh

Thiền viện xin trân trọng thông báo đến quý Phật tử, quý vị Thiền sinh hữu duyên cùng tham dự. Cầu chúc vô lượng an lành!

Thiền viện Pháp Sơn.  

Thân mời đăng ký qua Link:  ĐĂNG KÝ XUẤT GIA GIEO DUYÊN