Công văn: Tạm dừng tổ chức các chương trình hè cho giới trẻ