Giới thiệu thiền

Thực hành thiền, ứng dụng và phổ biến phương pháp giáo dục Phật giáo trong xã hội hiện đại

Giới thiệu:  Ngày nay, Thiền – một pháp học của Phật giáo – được phổ biến rộng rãi và đang biến tướng theo nhiều hình thái khác nhau trong xã hội Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Để không hiểu sai về ý nghĩa thực tiễn của Thiền, và giới thiệu