LỊCH KHÓA THIỀN – ĐĂNG KÝ

LỊCH KHÓA THIỀN

QUÝ VỊ ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN HOAN HỶ LƯU Ý:

  • BTC đã đăng tải tất cả thông tin cần thiết cho thiền sinh muốn tìm hiểu về khóa thiền trên website: www.phapdangthientue.com. Quý vị nên đọc các mục  như: Giới thiệu, Hướng dẫn, Sơ lược về khóa thiền, Chia sẻ kinh nghiệm, Thông báo…. để hiểu rõ về khóa thiền trước khi quyết định đăng ký, tránh những trường hợp gửi email hoặc gọi điện thoại hỏi những vấn đề đã đăng tải. Chân thành cảm ơn!
  • Lịch khóa thiền dự kiến nên sẽ có thể thay đổi nếu BTC có Phật sự đột xuất, quý vị hoan hỷ cập nhật thường xuyên. Đường link ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN  sẽ được mở trước ngày đầu khóa 1 tháng.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN:

  • Quý vị đăng ký khóa thiền nào thì chọn vào đường link ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN bên dưới của khóa đó. Đường link chỉ mở vào thời gian đã thông báo trước trên lịch và sẽ đóng khi nhận đủ thiền sinh.  
  • Sau khi gửi form đăng ký, quý vị sẽ nhận được hồi đáp: “Thông tin của bạn đã được ghi nhận. BTC sẽ hồi âm cho quý vị” là đăng ký của bạn đã thành công.
  • BTC sẽ xem và gửi hồi âm đến email của quý vị trong khoảng 1 tuần kể từ ngày nhận đăng ký.  Sau 1 tuần, quý vị nào không nhận được hồi âm từ BTC, quý vị hoan hỷ chủ động liên hệ với BTC qua email : phapdangthientue@gmail.com, vì có thể email của quý vị không chính xác nên hồi đáp của BTC không đến được. 
  • Sau khi nhận được hồi đáp chấp thuận từ BTC,  quý vị nên kiểm tra email thường xuyên cho đến ngày tham dự khóa thiền, để cập nhật được thông tin mới (nếu có) từ BTC. Để giúp cho khóa thiền được tổ chức thuận lợi, quý vị hoan hỷ thực hiện đúng những quy định cần thiết trong phần hồi đáp của BTC. 
 
KHÓA THỜI GIAN

Khóa 10 ngày

 Tháng 12 (2)

(T.11 Mậu Tuất) 

Ngày 20/12/2018 – 31/12/2018

(Nhằm ngày 14/11 – 25/11 Mậu Tuất)

 KHÓA TIẾP THEO

2019 – KỶ HỢI

Khóa 10 ngày

Tháng 01

 (T.12 Mậu Tuất) 

 

Ngày 06/01/2019 – 17/01/2019

(Nhằm ngày 01/12 – 12/12 Mậu Tuất)

TB: Link ĐĂNG KÝ DỰ BỊ sẽ mở lúc 7 giờ sáng 30/12/2018

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ – NAM (dành cho thiền sinh cũ)

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ – NỮ (dành cho thiền sinh cũ)

 Khóa Satipatthana – 8 ngày

Tháng 02 (T.01 Kỷ Hợi) 

(Dành cho thiền sinh cũ)  

TIÊU CHUẨN THAM DỰ

Ngày 06/02/2019 – 14/02/2019

(Nhằm ngày 02/01 – 10/01 Kỷ Hợi)

Thời gian từ 17 giờ mùng 2 đến 17 giờ mùng 10 Tết Kỷ Hợi

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CÁC KHÓA DỰ KIẾN

2019 – KỶ HỢI

Khóa Ôn tập – 3 ngày

Tết Kỷ Hợi

(dành cho thiền sinh cũ – tham dự ít nhất 1 khóa 10 ngày)

Ngày 07/02/2019 – 10/02/2019

(Nhằm ngày 03/01 – 06/01 Kỷ Hợi)

Thời gian từ 17g mùng 3 đến 17g mùng 6 Tết 

TB: Link ĐĂNG KÝ sẽ mở lúc 7 giờ sáng 07/01/2019

Khóa 10 ngày

Tháng 02 (T.01 Kỷ Hợi) 

Ngày 20/02/2019 – 03/03/2019

(Nhằm ngày 16/01 – 27/01 Kỷ Hợi)

TB: Link ĐĂNG KÝ sẽ mở lúc 7 giờ sáng 20/01/2019

Khóa 10 ngày

Tháng 03 (T.02 Kỷ Hợi) 

Ngày 20/03/2019 – 31/03/2019

(Nhằm ngày 14/02 – 25/02 Kỷ Hợi)

TB: Link ĐĂNG KÝ sẽ mở lúc 7 giờ sáng 20/02/2019

Khóa 10 ngày

 Tháng 04 (T.02 Kỷ Hợi) 

Ngày 02/04/2019 – 13/04/2019

(Nhằm ngày 27/02 – 09/03 Kỷ Hợi)

TB: Link ĐĂNG KÝ sẽ mở lúc 7 giờ sáng 02/03/2019

Khóa tu GIỚI ĐỊNH TUỆ – 7 ngày

Tháng 04 (T.03 Kỷ Hợi) 

(Dành cho Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ)

Ngày 16/04/2019 – 21/04/2019

(Nhằm ngày 12/03 – 17/03 Kỷ Hợi)

Khóa 10 ngày

Tháng 05  (T.04 Kỷ Hợi)

Ngày 22/05/2019 – 02/06/2019

(Nhằm ngày 18/04 – 29/04 Kỷ Hợi)

TB: Link ĐĂNG KÝ sẽ mở lúc 7 giờ sáng 22/04/2019

Khóa 10 ngày

Tháng 06 (T.05 Kỷ Hợi) 

Ngày 18/06/2019 – 29/06/2019

(Nhằm ngày 16/05 – 27/05 Kỷ Hợi)

TB: Link ĐĂNG KÝ sẽ mở lúc 7 giờ sáng 18/05/2019