LỊCH KHÓA THIỀN – ĐĂNG KÝ

LỊCH KHÓA THIỀN

QUÝ VỊ ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN HOAN HỶ LƯU Ý:

  • BTC đã đăng tải tất cả thông tin cần thiết cho thiền sinh muốn tìm hiểu về khóa thiền trên website: www.phapdangthientue.com. Quý vị nên đọc các mục  như: Giới thiệu, Hướng dẫn, Sơ lược về khóa thiền, Chia sẻ kinh nghiệm, Thông báo…. để hiểu rõ về khóa thiền trước khi quyết định đăng ký, tránh những trường hợp gửi email hoặc gọi điện thoại hỏi những vấn đề đã đăng tải. Chân thành cảm ơn!
  • Lịch khóa thiền dự kiến nên sẽ có thể thay đổi nếu BTC có Phật sự đột xuất, quý vị hoan hỷ cập nhật thường xuyên. Đường link ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN  sẽ được mở trước ngày đầu khóa 1 tháng.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN:

  • Quý vị đăng ký khóa thiền nào thì chọn vào đường link ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN bên dưới của khóa đó. Đường link chỉ mở vào thời gian đã thông báo trước trên lịch và sẽ đóng khi nhận đủ thiền sinh.  
  • Sau khi gửi form đăng ký, quý vị sẽ nhận được hồi đáp: “Thông tin của bạn đã được ghi nhận. BTC sẽ hồi âm cho quý vị” là đăng ký của bạn đã thành công.
  • BTC sẽ xem và gửi hồi âm đến email của quý vị trong khoảng 1 tuần kể từ ngày nhận đăng ký.
  • Sau khi nhận được hồi đáp chấp thuận từ BTC,  quý vị nên kiểm tra email thường xuyên cho đến ngày tham dự khóa thiền, để cập nhật được thông tin mới (nếu có) từ BTC. Để giúp cho khóa thiền được tổ chức thuận lợi, quý vị hoan hỷ thực hiện đúng những quy định cần thiết trong phần hồi đáp của BTC. 
 
KHÓA THỜI GIAN

Tháng 05

(T.04 Mậu Tuất) 

Ngày 15/05/2018 – 26/05/2018

(Nhằm ngày 01/04 – 12/04 Mậu Tuất)

 

KHÓA ÔN TẬP 3 NGÀY

Dành cho thiền sinh cũ

CHÙA LỘC UYỂN (Đà Lạt)

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG TIỆN

 

Ngày 01/06/2018 – 04/06/2018

(Nhằm ngày 18/04 – 21/04 Mậu Tuất)

Nhận ĐĂNG KÝ DỰ BỊ từ 7 giờ sáng 23/05/2018

 

 

 KHÓA TU MÙA HÈ

THIẾU NIÊN 

( 4 ngày) 

 

Ngày 07/06/2018 – 10/06/2018

(Nhằm ngày 24/04 – 27/04 Mậu Tuất) 

 Nhận ĐĂNG KÝ DỰ BỊ vào 7g sáng ngày 27/05/2018

(dành cho các bé sinh từ 2003 – 2008)

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ

(dành cho Thiền sinh cũ và Các em đã từng tham dự Khóa tu mùa hè ở HTS các năm trước, sinh từ 2002)

 Tháng 06

(T.05 Mậu Tuất) 

CHÙA LỘC UYỂN (Đà Lạt)

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG TIỆN 

Ngày 15/06/2018 – 26/06/2018

(Nhằm ngày 02/05 – 13/05 Mậu Tuất)

Nhận ĐĂNG KÝ DỰ BỊ từ 7 giờ sáng 05/06/2018

 ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ

CÁC KHÓA DỰ KIẾN 

2018 – MẬU TUẤT

  Tháng 07

(T.05 Mậu Tuất) 

Ngày 28/06/2018 – 09/07/2018

(Nhằm ngày 15/05 – 26/05 Mậu Tuất) 

Nhận ĐĂNG KÝ từ 7 giờ sáng 28/05/2018

KHÓA THANH NIÊN

Dành cho Thanh Niên từ 16-25 tuổi

(T.06 Mậu Tuất)  

Ngày 13/07/2018 – 24/07/2018

(Nhằm ngày 01/06 – 12/06 Mậu Tuất) 

Nhận ĐĂNG KÝ từ 7 giờ sáng 13/06/2018

 Tháng 08

(T.06 Mậu Tuất) 

Ngày 27/07/2018 – 07/08/2018

(Nhằm ngày 15/06 – 26/06 Mậu Tuất)

Nhận ĐĂNG KÝ từ 7 giờ sáng 27/06/2018

KHÓA CHUYÊN SÂU

SATIPATTHANA

Dành cho Thiền sinh cũ với các tiêu chuẩn dưới đây:

 TIÊU CHUẨN THAM DỰ 

Ngày 29/08/2018 – 06/09/2018

(Nhằm ngày 19/07 – 27/07 Mậu Tuất)

Nhận ĐĂNG KÝ từ 7 giờ sáng 29/07/2018