THÔNG BÁO KHÓA THIỀN SATIPATTHANA THÁNG 8/2018

THÂN MỜI THIỀN SINH CŨ THAM DỰ

KHÓA THIỀN CHUYÊN SÂU (SATIPATTHANA)

           Trân trọng thông báo: Từ 29/08 đến 06/09/2018 (19/07 đến 27/07 Mậu Tuất) BTC khóa thiền Vipassana-Hồng Trung Sơn sẽ tổ chức Khóa thiền chuyên sâu (Satipatthana) dành cho Thiền sinh đã tham gia tu tập và phục vụ khóa thiền 10 ngày do chùa Hồng Trung Sơn tổ chức (gồm các điểm: chùa Hồng Trung Sơn, Tx Ngọc Cảnh – Đà Lạt, Tx Ngọc Nguyên – Đức Trọng và chùa Lộc Uyển), thân mời quý vị thiền sinh cũ có đủ các tiêu chuẩn dưới đây đăng ký tham dự:  

TIÊU CHUẨN CHỌN THIỀN SINH TU TẬP:

1. Thiền sinh đã tham dự 3 Khóa thiền 10 ngày và 1 Khóa phục vụ 10 ngày.

2. Có niềm tin trọn vẹn và chuyên nhất thực hành thiền Vipassana.

3. Có tham dự 1 khóa 10 ngày gần nhất cách 3 tháng và không quá 1 năm.

4. Chuyên cần tu tập ít nhất mỗi ngày 2 thời, mỗi thời 1 giờ. (Quý vị tinh tấn tu tập kể từ ngày đăng ký khóa chuyên sâu này).

TIÊU CHUẨN CHỌN THIỀN SINH PHỤC VỤ:

Thiền sinh đã tham dự ít nhất 1 Khóa thiền 10 ngày ở chùa HTS.

 

   * Thiền sinh lưu ý: Quý vị hoan hỷ vào link ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN trong trang LỊCH KHÓA THIỀN – ĐĂNG KÝ để có đầy đủ thông tin cần thiết của quý vị lưu vào hệ thống quản lý thiền sinh, giúp cho BTC tiện việc sắp xếp. Do đó, quý vị hoan hỷ không đăng ký khóa thiền qua mục Liên hệ trên website, Email hoặc Điện thoại. Đường link chỉ mở đúng vào ngày, giờ đã thông báo trước và sẽ đóng link khi thiền sinh đủ số lượng, quý vị cần lưu ý. Chân thành cảm ơn!

  With Metta,

        BTC