THÔNG BÁO TẠM HOÃN CÁC KHÓA THIỀN

Quý vị thiền sinh thân mến,
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khả năng kéo dài, BTC tạm hoãn tất cả các khóa thiền và chương trình Xuất gia gieo duyên.  Nguyện cho tất cả luôn có sức khỏe tốt, tinh tấn và an lành trong chánh pháp!
With Metta,
BTC