Thông báo Xuất gia gieo duyên

Người mà giải thoát hoàn toàn,

Người mà dứt các buộc ràng thân tâm.

Là người đạt chỗ cao thâm,

Chẳng lo, chẳng sợ, vẹn phần an vui.

(Pháp Cú 90 – NT Huỳnh Liên chuyển ngữ)

Xuất gia là một bước chuyển mình rất lớn trên con đường tu tập giải thoát. Tuy nhiên đó là thắng duyên rất sâu dày mà không phải cư sĩ nào cũng thành tựu. Vì thế, để tạo điều kiện cho hàng cư sĩ vun bồi hạt giống Bồ Đề, gieo duyên với con đường xuất thế; vào mùa an cư kiết hạ 2021 thiền viện Pháp Sơn sẽ tổ chức các chương trình xuất gia gieo duyên như sau:

Khóa từ 16 tuổi trở lên (dành riêng cho nữ):

XUẤT GIA GIEO DUYÊN 1 THÁNG

  • Từ ngày Rằm tháng 4 – 5.
  • Từ ngày Rằm tháng 5 – 6.
  • Từ ngày Rằm tháng 6 – 7.

XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2 THÁNG

  • Từ ngày Rằm tháng 4 – 6.
  • Từ ngày Rằm tháng 5 – 7.

XUẤT GIA GIEO DUYÊN 3 THÁNG

Từ ngày Rằm tháng 4 – 7.

THỜI KHÓA TU MỖI NGÀY

4.00:Chuông thức giấc
4.30 – 5.30:Thiền định
6.00 – 6.30:Điểm tâm
7.00 – 8.00:Chấp tác
8h30 – 10.00:Học giáo lý
10.30 – 11.00:Khất thực
11.00 – 11.30Dùng cơm trưa
12.00 – 13.30:Nghỉ trưa
14.00 – 15.00:Thiền định
15.15 – 16.00:Khóa lễ sám hối
16.30 – 17.30:Tiểu thực (tùy cá nhân)
17.45 – 18.45:Tọa thiền
19.00 – 19.50:Khóa lễ
20.00 – 21.00:Dhamma vấn đáp
21.30:Chỉ tịnh

Khóa từ 10 -15 tuổi (dành cho cả nam và nữ):

Xuất gia gieo duyên 1 tuần: vui lòng chờ cập nhật

Thiền viện xin trân trọng thông báo đến quý Phật tử, quý vị Thiền sinh hữu duyên cùng tham dự. Cầu chúc vô lượng an lành!