ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY – PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG, TPHCM – 16/04/2023

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham dự 1 ngày Ôn tập thiền tại TPHCM.

*ĐỊA ĐIỂM: PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG – Số 505 Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh.

Google Map: https://www.google.com/maps/place/505+XL+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+An+Ph%C3%BA,+Qu%E1%BA%ADn+2,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8028333,106.7498873,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175266bf7078d05:0x135814f0bd8d9c0d!8m2!3d10.802828!4d106.752076!16s%2Fg%2F11q45l86vr?hl=vi

* THỜI GIAN: Chủ Nhật  16/04/2023, từ 8g – 15g

* ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:  chỉ dành cho thiền sinh cũ 

* ĐIỂM DANH & ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ: Thiền sinh hoan hỷ có mặt từ 7g30 – 7g50

*THIỀN SINH LƯU Ý:

  • Quý vị hoan hỷ có mặt đúng thời gian quy định, nếu đến sau giờ Thọ Giới (8g) quý vị sẽ không được vào phòng thiền.
  • Quý vị hoan hỷ tham dự trọn vẹn và nghiêm túc giữ Giới Tịnh Khẩu trong thời gian ôn tập, từ khi bắt đầu khai mạc cho đến khi kết thúc:  Thọ Giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana – Thiền Metta – Pháp Thoại.
  • Quý vị mang theo khăn trải nằm nghỉ trưa (nếu cần).

Thân mời thiền sinh đăng ký qua Link:

 ĐĂNG KÝ ÔN TẬP (Thiền sinh cũ)

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ (Thiền sinh cũ)