Thư mời tham dự hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp – Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Xin kính mời quý thiền sinh cũng như thiện hữu tri trức đến tham dự hội thảo:

“NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp – Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Phần thuyết trình của Ni sư Hằng Liên – trụ trì Thiền viện Pháp Sơn diễn ra trong khoảng thời gian 10h40 – 11h10.

Do BTC hỗ trợ dùng bữa trưa, quý vị hoan hỷ đăng ký tại link bên dưới để tổng kết số lượng.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO