THỰC HÀNH THIỀN HÀNG NGÀY TRỰC TUYẾN – Dành cho thiền sinh cũ

 

Quý thiền sinh thân mến,

Nhằm mong muốn thiền sinh cũ (đã hoàn tất khóa 10 ngày) tinh tấn thực hành thiền ở nhà trong mùa dịch bệnh, từ sáng ngày 24/08/2021 Thiền viện Pháp Sơn sẽ mở trực tuyến 2 thời thiền sáng và chiều hàng ngày, Livestream thời khóa tu tập của Chư Ni ở Thiền viện, để thiền sinh cũ nối kết cùng ngồi.

     Thời thiền 1h trực tuyến:  Sáng: 4g45 – 5g45 _ Chiều:  17g45 – 18g45

     Tận dụng điều kiện hiện tại ở nhà, sắp xếp thời gian cùng thực hành 2 thời thiền chung trực tuyến hàng ngày giúp thiền sinh duy trì có hiệu quả phương pháp thiền đã học, đồng thời giúp chúng ta cải thiện sức khỏe, bình tâm trước những biến động xung quanh trong thời gian này quý vị nhé!

Thân mời thiền sinh đăng ký tham dự qua link:          – ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH THIỀN TRỰC TUYẾN

LƯU Ý:

  • BTC sẽ cập nhật danh sách thiền sinh đăng ký hàng ngày, hồi đáp trước 16g qua email của quý vị (cung cấp ID và Password vào Zoom).
  • Thiền sinh chỉ đăng ký tham dự 1 lần, sử dụng ID và Password BTC đã được cung cấp trong suốt thời gian tham dự chương trình này. 
  • Thời gian Livestream 2 thời thiền hàng ngày, trừ ngày Chủ Nhật có ôn tập thiền 1 ngày.