Chương trình KHÓA TU MÙA HÈ 2022 (Lớp 9- 12) – từ 15/07 đến 19/07/2022