Thông báo

THÔNG BÁO

THÂN MỜI THIỀN SINH CŨ THAM DỰ KHÓA THIỀN CHUYÊN SÂU (SATIPATTHANA)            Trân trọng thông báo: Từ 22/03 đến 30/03/2018 (06/02 đến 14/02 Mậu Tuất) BTC khóa thiền Vipassana-Hồng Trung Sơn sẽ tổ chức Khóa thiền chuyên sâu (Satipatthana) dành cho Thiền sinh đã tham gia tu tập và phục vụ khóa thiền 10 ngày do