ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHÓA CHUYÊN SÂU

TU TẬP  KHÓA CHUYÊN SÂU 20 NGÀY / 30 NGÀY

Thiền sinh cần hội đủ các tiêu chuẩn sau:

*KHÓA 20 NGÀY: thiền sinh đã tham dự 5 khóa 10 ngày, 1 khóa Sati và 1 khóa phục vụ.

*KHÓA 30 NGÀY: thiền sinh đã tham dự 1 khóa 20 ngày và 1 khóa 10 ngày.

  • Chuyên cần thực hành thiền tại nhà mỗi ngày tối thiểu 2 thời, mỗi thời 1 giờ.
  • Khóa thiền 10 ngày gần nhất khoảng 3 tháng và lâu nhất không quá 12 tháng.
  • Chuyên nhất thực hành thiền Vipassana, không thực hành đan xen với các pháp thiền / tâm linh khác.
  • Giữa 2 khóa chuyên sâu thiền sinh phải tu tập 1 khóa 10 ngày (Sati – 20n / 20n – 20n / 20n – 30n).
  • Trong khoảng 3-6 tháng trước khóa chuyên sâu 20 ngày/ 30 ngày, thiền sinh không quan hệ đam mê dục vọng.
  • Luôn chánh niệm thực hành giữ 5 giới trong đời thường.
  • Để tăng trưởng công đức, trợ duyên cho tiến trình tu tập chuyên sâu, thiền sinh cần phát tâm phục vụ pháp nhiều hơn.

PHỤC VỤ KHÓA CHUYÊN SÂU 20 NGÀY / 30 NGÀY

Thiền sinh cần hội đủ các tiêu chuẩn sau:

  • Thiền sinh đã tham dự khóa 20 ngày/ 30 ngày.
  • Chuyên cần thực hành thiền tại nhà mỗi ngày tối thiểu 2 thời, mỗi thời 1 giờ.
  • Khóa thiền 10 ngày gần nhất khoảng 6 tháng và lâu nhất không quá 12 tháng.