Đồng Nai: Thiền viện Pháp sơn cúng dường 7 Trường hạ

Hằng năm, sau rằm tháng Tư là thời điểm hội chúng xuất gia chư Tăng Ni kiết giới an cư 3 tháng để thăng tiến đạo hạnh, thành tựu Giới, Định, Tuệ và hội chúng tại gia nam nữ cư sĩ có nhân duyên quy tụ nương tựa tịnh nghiệp đạo tràng mà tiến tu phẩm hạnh, đạo đức hoàn thiện. Hạ 2022 năm nay, thiền viện Pháp Sơn (xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) do Ni sư TN. Hằng Liên hướng dẫn cùng chư Ni, chư vị Phật tử và thiền sinh đã và sẽ dâng tịnh tài, phẩm vật cúng dường tại 7 Trường hạ và Tịnh xá.

Sáng 6h ngày 19/6/2022 đoàn đã có mặt tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang cùng dâng tịnh tài và phẩm vật cúng dường cho 85 vị chư Tăng đang vân tập về đây tu học. Pháp viện Minh Đăng Quang chiếm vị trí tâm linh rất lớn trong lòng Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất sĩ, bởi đây là nơi vị Tổ sư sáng lập hệ phái ra đời. Nơi đây, không chỉ là một nơi đào tạo Tăng tài cho hệ phái mà còn là nơi tu học của Phật tử khắp vùng Nam bộ và cũng là nơi du lịch tâm linh của những người yêu mến đạo Phật.

Trưa cùng ngày đoàn đã di chuyển về Trường hạ Tổ đình TX. Ngọc Phương dâng tịnh tài và phẩm vật cúng dường cho 140 vị Chư đức Ni đang về đây tu học. Tịnh xá Ngọc Phương là nơi tu tập cho Ni giới Khất Sĩ qua các khóa An cư Kiết hạ tập trung hàng năm. Ngoài việc củng cố, duy trì và phát huy sự tu tập và đào tạo tu sĩ trẻ và cũng là nơi hướng dẫn Phật tử tu học qua việc tổ chức thuyết giảng.

Buổi chiều, đoàn đã cúng dường tại Trường hạ TX. Ngọc Tâm (253/14 đường Nguyễn Thông, phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An) cho 99 vị chư Ni. Tịnh xá là Hạ trường của Ni giới Khất sĩ tỉnh Long An. Số lượng hành giả mỗi năm hàng 100 vị vân tập về đây tu tập với thời khóa nghiêm ngặt và thường cung thỉnh các vị Tôn túc về đây giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm tu tập.

Sau đó, đoàn di chuyển đến Trường hạ TX Ngọc Uyển (đường Nguyễn Tri Phương, P. Bửu Hoà, TP. Biên Hoà, Đồng Nai). Nơi đây còn là trường Trung cấp Phật học của NGHPKS. –  tâm huyết của Ni trưởng Đệ nhất Ni trưởng và các Ni trưởng giáo phẩm. Đoàn đã dâng tịnh tài và phẩm vât cúng dường cho 50 vị Ni sinh đang tu học.

Đoàn sẽ tiếp tục có mặt tại Trường hạ Ban Trị sự huyện Tân Phú (chùa Linh Phú, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai) vào ngày 12/07 Nhâm Dần, TX. Ngọc cảnh (Nguyễn Trung Trực, P.3, Tp Đà Lạt) vào ngày 03/07 Nhâm Dần và tại Thiền viện Pháp Sơn vào ngày rằm tháng 7 Nhâm Dần.

Thiền viện Pháp Sơn ngày 19/6/2022