ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY – QUA HƯỚNG DẪN ONLINE – CHỦ NHẬT 04/07/2021

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham gia Ôn tập thiền 1 ngày – qua hướng dẫn Online.

Thời gian: Chủ Nhật 04/07/2021, từ 8g – 15g. 

  • Thiền sinh sắp xếp tham dự từ khi bắt đầu khai mạc cho đến khi kết thúc:  Thọ giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana – Thiền Từ Bi quán – Pháp thoại. Giữ giới tịnh khẩu nghiêm túc trong thời gian tham dự.
  • Thiền sinh đăng ký tham dự, BTC sẽ gởi hồi đáp qua Email vào sáng Thứ Bảy (cung cấp địa chỉ và password truy cập vào Zoom). 

Lưu ý: Thiền sinh hoan hỷ không giới thiệu, không đăng ký cho người thân, bạn bè…. chưa từng học qua khóa thiền 10 ngày cùng ngồi thiền. Quý vị có thể mời mọi người cùng nghe pháp thoại.

BTC trân trọng thông báo,

With Metta.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ