Khóa tu Ngày Tịnh Lạc tại Tu Viện Tường Vân, thỉnh mời Ni sư Thích Nữ Hằng Liên thuyết giảng chủ đề: “Thánh Tâm”

Sáng 10/07 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 07/08/2022), Ni sư Thích Nữ Hằng Liên – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, Trụ trì Thiền viện Pháp Sơn (Tân Phú – Đồng Nai) đã chia sẻ ý pháp với chủ đề: Thánh Tâm tại giảng đường Tu Viện Tường Vân, Đ. Nguyễn Hữu Trí,  H. Bình Chánh, TP HCM.

Đây là Khóa tu Ngày Tịnh Lạc lần thứ 3 tại giảng đường Tu Viện với khoảng 800 Phật tử. Mở đầu pháp thoại, Ni Sư đã giới thiệu về khái niệm “Thánh Tâm” nhằm khích lệ đạo tràng Phật tử luôn tiến tu để đạt được Tịnh Lạc thường trú trong tâm. Là người cư sĩ tại gia còn nhiều gia duyên ràng buộc, chắc chắn việc tu học dầu tinh tấn vẫn thật khó để thành tựu được Thánh Tâm. Nhưng nếu một người tu học đúng pháp, nuôi dưỡng “chánh niệm thường trú” sẽ ít nhiều cảm nhận niềm vui tĩnh lặng và lan tỏa sự an lạc ấy cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, người mới gieo duyên tu học Phật pháp, tâm chánh niệm thường rơi vào hai khuynh hướng “tạm trú và tạm vắng”. Chính vì thế, lộ trình tu học với từng bước cải thiện như trong Kinh Tăng Chi Bộ 1, chương 3, phẩm Người, đã nêu lên quá trình chuyển hoá nội tâm được ví von “như vết thương, như chớp sáng, như kim cang”,  giống như sự tu học tiến bộ từ phàm phu hướng đến địa vị hiền nhân, rồi thành tựu hoàn hảo một bậc thánh nhân.

Với ngôn ngữ dân gian đời thường và gần gũi, Ni Sư đã dẫn dắt thính chúng có thể tiếp nhận ý nghĩa giáo pháp từ kinh văn một cách sống động, sâu sắc. Chẳng hạn như, Câu chuyện vua A Xà Thế (Ajasattu) trong kinh Sa Môn Quả bị chấn động trước cảnh Đức Thế Tôn cùng 1.250 vị Tỳ Kheo an trú trong chánh niệm bao trùm cả một không gian rừng thiền tĩnh mịch. Đồng thời, diễn giải phần cốt lõi của tâm thức được đức Phật chỉ dạy trong phẩm Song Đối, thuộc kinh Pháp Cú, nói về nhân quả của tâm thiện và bất thiện đưa chúng sanh trôi lăn trong sanh tử. Các trạng thái tâm lý thể hiện phẩm chất con người được dẫn chứng qua phẩm Hiền Trí và phẩm Ngu.

Nương vào văn kinh “Nhất Dạ Hiền Giả” (Trung Bộ Kinh, số 131), Ni Sư giới thiệu khái quát về pháp thiền để an trụ tâm bất thối như kim cang. Người thiền giả phải với tâm không chấp trước dính mắc vào quá khứ hay tương lai, dần bước vào dòng thánh tâm, chứng quả vị vô sanh, xứng danh bậc an tịnh trầm lặng.

Trừ các bậc thượng căn do hạnh nguyện, mỗi người sanh ra ở đời đều phụ thuộc vào nghiệp duyên, nhưng nếu phát tâm tinh tấn tu tập và rèn luyện hướng về nẻo thiện lành chắc chắn sẽ giảm bớt khổ đau. Do đó,  thiết lập tâm chánh niệm từ tạm trú dần đến thường trú, chuyển hóa tâm tiêu cực thành tích cực, xóa mờ dần những vết sẹo tâm thức, học cách quân bình giữa cuộc thịnh suy, kiến lập đời sống an hoà, hạnh phúc vững bền. Đây là nền tảng dành cho những hành giả khóa tu tịnh lạc!

Một vài hình ảnh ghi nhận trong khoá tu: