Long An: Ni Sư Hằng Liên thuyết giảng tại trường hạ TX. Ngọc Tâm

Sáng ngày 6/6/2023 nhằm ngày 19/4 năm mới Quý Mão, tại trường hạ TX Ngọc Tâm (Long An), NS. Thích Nữ Hằng Liên – Giảng viên HVPGVN tại TP. HCM; Giảng sư NGHPKS đã chia sẻ pháp thoại – chủ đề: “Kinh Gò Mối” với chư ni hành giả an cư nơi đây.

Ví dụ Gò Mối được Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh số 23 thuộc Trung Bộ Kinh. Với minh họa dân gian đầy ý vị nói lên những chất chứa ngủ ngầm trong tâm, nội dung bài kinh làm cho người nghe tò mò vì cảm thấy mơ hồ, lý thú và khó hiểu:

Tôn giả Kumāra Kassapa đang ở trong rừng Andhavana (Rừng Mù), có một vị Thiên xuất hiện nói lên câu đố như sau. Có gò mối ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng; một bà la môn bảo kẻ trí hãy cầm gươm đào lên. Kẻ trí làm theo lời bà la môn, tuần tự đào và lấy lên những vật sau đây:1. một then cửa; 2. một con nhái; 3. một cái chĩa]; 4. một cái lọc; 5. một con rùa; 6. một con dao phay; 7. một miếng thịt. Cuối cùng gặp một con rắn hổ, và đảnh lễ nó. Vị Trời bảo tỳ kheo hãy đến nhờ Phật giải ẩn ngữ trên, vì chỉ có Phật và những vị thánh giả mới giải nổi.

Ngôn ngữ kinh văn theo lời Phật dạy được Ni sư toát yếu vô cùng đơn giản, chân thật bởi những hình ảnh, từ ngữ rất quen thuộc, lại mang tính triết lý rất sâu sắc theo cách diễn đạt đầy sáng tạo. Gò mối đồng nghĩa với thân do tứ đại hợp thành; Cái then cửa là sự vô minh; Con nhái đồng nghĩa với phản ứng, phẫn nộ; Cái chĩa là nghi, hoặc hai ngả không biết theo đường nào; Cái lọc là đại diện cho 5 triền cái; Con rùa là đại diện cho 5 ngũ uẩn; Con dao phay là 5 dục; Miếng thịt là hỷ tham. Con rắn hổ là người đã đoạn trừ được các lậu hoặc.

Ni sư đã luận giải bài kinh theo cách tu tập phước duyên mà bất cứ ai cũng thực hành được đó là: phước báu, phước đức, phước trí. Người có trí biết dùng thanh gươm để đào được những vật dụng trong gò mối, giống như hành giả tu thiền biết minh sát cấu trúc thân tâm. Muốn đạt được phước trí cần phải tu đúng pháp – trên nền tảng con đường Giới – Định – Tuệ, nếu không rất dễ rơi vào tà kiến. Tu thiền quán chiếu là cách đột nhập vào cấu trúc sanh diệt của thân và tâm để kinh nghiệm được quy luật vô thường biến chuyển. Dùng gươm trí tuệ minh sát một cách tinh tấn chuyên cần tức là để đoạn trừ các cấu uế chất chứa trong cái thân tứ đại.

Kết thúc bài giảng, Ni sư khích lệ những vị xuất gia lớn tuổi, Người tu không vì tuổi tác già cả mà không tinh tấn, không muốn ở chúng. Đừng bao giờ sợ chướng ngại, bởi đó là bước thử thách. Chỉ cần tinh tấn sẽ tạo nên phước báu. Lớn tuổi rất cần nương vào hội chúng để được hộ trì an toàn và lợi lạc, đó là phước báu hiện tại. Bài kinh Gò Mối ngụ ý nói người tu cần có bảy bước phải đoạn trừ, chúng ta nên nương theo đại chúng tinh tấn tu học trên con đường giải thoát.

Thành tâm kính nguyện đại chúng mùa an cư thân tâm khỏe mạnh, tinh tấn và luôn an lành trong Chánh pháp!