ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY TRỰC TUYẾN – Chủ Nhật 03/10/2021

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham gia Ôn tập thiền 1 ngày – qua hướng dẫn trực tuyến.

Thời gian: Chủ Nhật 03/10/2021, từ 8g – 15g30. 

  • Thiền sinh sắp xếp tham dự từ khi bắt đầu khai mạc cho đến khi kết thúc:  Thọ giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana – Thiền Từ Bi quán – Pháp thoại. Hoan hỷ giữ giới tịnh khẩu nghiêm túc trong thời gian tham dự.
  • Thiền sinh đăng ký tham dự, BTC sẽ gởi hồi đáp qua Email vào Thứ Bảy 02/10 (cung cấp ID và Password truy cập vào Zoom). 
  • Trong thời gian thực hành thiền tinh tấn tại nhà, thiền sinh có những thắc mắc cần tham vấn thì gởi câu hỏi về email: phapdangthientue@gmail.com, quý vị sẽ được giải đáp sau giờ Pháp thoại từ 15g30 – 16g.

Lưu ý: Thiền sinh hoan hỷ không giới thiệu, không đăng ký cho người thân, bạn bè…. chưa từng học qua khóa thiền 10 ngày cùng ngồi thiền. Quý vị có thể mời mọi người cùng nghe pháp thoại.

BTC trân trọng thông báo,

With Metta.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ