Tag Archives: Thiền cơ bản

Những công tác chuẩn bị cuối cùng của Trại hè “Tỏa sáng” dành cho Thiếu niên

Không gian hành lang dẫn vào khu Phật đường nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của các em trong Trại hè “Tỏa sáng” lần này Ni Sư Hằng Liên, Trưởng Ban Tổ chức Trại hè đang đi thị sát công tác chuẩn bị và hướng dẫn các tình nguyện viên hoàn thiện việc sắp