Theo dấu chân Thầy

Hơn 20 năm kể từ ngày cố Ni trưởng Thích nữ Tạng Liên – Đệ tam Ni trưởng HPKS viên tịch, nhưng công hạnh và những bước chân du hóa của người vẫn sống mãi trong lòng NGKS. Nối bước Tổ Thầy, sáng ngày 17 tháng giêng năm Quý Mão, Ni sư Thích Nữ Điều Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Bích (106 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu) cùng Chư Ni bổn tự và Chư Ni thiền viện Pháp Sơn (Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai) trang nghiêm tổ chức trì bình khất thực.

Sau khi đảnh lễ Tam Bảo, toàn thể Ni chúng đồng hướng tâm về Đức Tổ Sư và chư vị Ni trưởng đọc kệ tưởng niệm và lời di huấn như tiếng chuông thức tỉnh hàng hậu học tiếp nối bước chân trên  con đường mà chư Phật, chư vị Thầy Tổ đã đi, đang đi, đang hành trì, đang truyền thừa lại.

“Khất sĩ y bát chơn truyền đạo

Ta bà du hóa độ nhơn sanh”

Những chiếc y vàng nối tiếp nhau, chậm rãi từng bước chân khoan thai trong chánh niệm làm toả sáng khuôn viên Tịnh xá giữa phố biển vốn ẩn mình trong sự náo nhiệt. Hàng cư sĩ tại gia trang nghiêm kính cẩn đặt phẩm thực vào từng bình bát khi chư Ni chậm rải trong từng bước chân. Thời gian như ngưng lại, niềm hân hoan hiện rõ trên từng ánh mắt, khuôn mặt của mỗi người.

“ Thong thả từng bước chân

Hằn lên dấu ngày cũ

Tổ Thầy đã đi qua

Dẫu mưa Đông nằng Hạ

Bát đất hạt cơm góp

Cho tâm lành nở hoa

Chúng sinh thêm lợi ích

Khất sĩ nhận và cho.”

Sau buổi khất thực hoá duyên, hàng Phật tử tại gia tề tựu thành tâm cúng dường trai tăng. Nhân dịp này, Sư Cô Trung Nguyện đã chia sẻ ý Pháp về “Phước hữu lậu và phước vô lậu”. Nhằm khích lệ người cư sĩ tuỳ duyên tạo phước đức nhưng phải có sự hướng tâm đến con đường giải thoát khổ đau, chứ không nên dừng lại ở những vật chất hữu hình sớm còn tối mất. Trên Chư Tôn Đức Ni cũng có đôi lời sách  tấn gửi đến đạo tràng Phật tử về con đường phước thí cúng dường được thành tựu như nguyện.

Khởi đầu lịch giảng năm mới của lớp giáo lý NGHPKS, nhằm tối ngày 16 tháng giêng Quý Mão, Ni Sư Thích Nữ Hằng Liên – trụ trì Thiền viện Pháp Sơn đã có buổi thuyết pháp chủ đề “Chào Bình Minh – Vui sống” tại TX. Ngọc Bích và được trực tuyến qua trên kênh Trung tâm giáo dục hoằng pháp của Hệ phái. Bài pháp diễn giảng từ nguồn cảm hứng vui sống dạt dào trong thơ Ni trưởng Huỳnh Liên đã được truyền tải một cách giản đơn nhưng vẫn mang đậm nét thiền vị. Nếu chúng ta biết sống an trú trong hiện tại với sự trọn vẹn tỉnh thức, an yên nội tâm, đó chính là niềm vui sống chân thật tuyệt vời.

Từng đợt sóng biển dồn dập như vòng sanh tử luân hồi, chính sự hướng tâm về mười phương chư Phật sẽ giúp người con Phật đứng vững, kết duyên lành với Tam Bảo và hướng đến quả lành thù thắng trong hiện tại và vị lai.