THIỀN TẬP 1 NGÀY – HÀ NỘI – Chủ Nhật 26/11/2023

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ và người thân chưa học thiền tham dự  THIỀN TẬP 1 NGÀY tại HÀ NỘI.

*ĐỊA CHỈ: sẽ thông báo qua email cho thiền sinh đăng ký

* THỜI GIAN: Chủ Nhật  26/11/2023, từ 8g – 16g

*ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Thiền sinh cũ và người thân (có mong muốn gieo duyên với thiền).

*LƯU Ý:

  • Thời gian có mặt: từ 7g – 7g50 (điểm danh và sắp xếp vị trí vào phòng thiền)
  • Thiền sinh cũ tham dự trọn vẹn 1 ngày Thọ Giới – Thiền Định – Thiền Tuệ  – Thiền Từ Bi Quán – Pháp Thoại và nghiêm túc giữ Giới Tịnh khẩu.
  • Quý vị chưa tham dự khóa 10 ngày, sẽ được hướng dẫn theo thời khóa song song với thiền sinh cũ (từ 8g – 16g).
  • Quý vị có mặt đúng thời gian quy định, nếu đến sau 8g (giờ Thọ Giới) quý vị sẽ không được vào phòng thiền.

Thân mời thiền sinh đăng ký THIỀN TẬP / PHỤC VỤ qua Link:

ĐĂNG KÝ THIỀN TẬP 

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ