THÔNG BÁO CÁC KHÓA TU MÙA HÈ 2022 (DỰ KIẾN)

KHÓA THIẾU NIÊN: 4 ngày

 • CHỦ ĐỀ: THEO DẤU CHÂN PHẬT
 • THỜI GIAN: Từ ngày 02/06 – 05/06/2022
 • ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9

KHÓA THANH THIẾU NIÊN: 5 ngày

 • CHỦ ĐỀ: THOÁNG HƯƠNG THIỀN
 • THỜI GIAN: Từ ngày 14/07 – 18/07/2022
 • ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12
 • Thời gian đăng ký từ ngày 14/06/2022

KHÓA THANH NIÊN: 10 ngày

 • KHÓA THIỀN TUỆ (VIPASSANA)
 • THỜI GIAN: Từ ngày 18/07 – 29/07/2022
 • ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Thanh niên_ tuổi từ 18 – 25
 • Thời gian đăng ký từ ngày 18/06/2022

(Link đăng ký sẽ mở vào ngày thông báo trên trang LỊCH KHÓA THIỀN VÀ ĐĂNG KÝ)