THÔNG BÁO DỜI NGÀY KHAI MẠC KHÓA THANH NIÊN SAU 1 NGÀY

BTC thông báo đến quý vị thiền sinh KHÓA THANH NIÊN:

Do Ni Sư hướng dẫn thiền có Phật sự đột xuất vào ngày 21/07/2020 nên BTC dời ngày khai mạc khóa thiền sang ngày 22/07/2020.

Quý vị thiền sinh đã đăng ký KHÓA THANH NIÊN hoan hỷ sắp xếp việc riêng tham dự theo lịch khóa thiền:

Từ ngày 22/07 đến ngày 02/08/2020 (02/06 – 13/06 Canh Tý). 

Rất mong quý vị thông cảm vì sự thay đổi không mong muốn này nhé!

Chân thành cảm ơn!

With Metta,

BTC