Trại hè Hương Sen 2015

Khóa tu mùa Hè: Hương Sen

Chương trình khóa tu 4 ngày như sau:

 

Ngày thứ nhất: 25-6-2015 (10/5 AL)

14g00: Tập trung đăng ký và ổn định chỗ ở.

15g30: Chia nhóm và dựng trại

17g00: Ăn chiều.

18g00: Sinh hoạt về nội quy và chương trình của khóa tu mùa hè.

18g30: Ổn định trại sinh

19g00: Khai mạc khóa tu

19g30: Đốt lửa trại và sinh hoạt tập thể

21g00: Thư giãn nhẹ theo hướng dẫn trước khi ngủ

21g30: Ngủ.

 

Ngày thứ hai: 26-6-2015 (11/5 AL)

4g30: Kẻng báo thức

5g00: Thể dục buổi sáng

5g30: Thực tập an tĩnh bằng hơi thở

6g00: Điểm tâm sáng.

6g30: Lời hướng thiện buổi sáng.

7g00: Học (những bài học nhân cách)

8g00: Chương trình Văn – thể – mỹ (có chương trình riêng)

9g30: Thực hành theo nhóm

10g30: Ngồi thiền.

11g00: Dùng ngọ.

11g45: Kinh hành (trong giảng đường)

12g00: Nghỉ trưa

13g00: Sinh hoạt nhóm

14g00: Chuẩn bị tập diễn chương trình văn nghệ

15g30: Thông báo các mục văn nghệ được chọn

17g00: Ăn chiều.

18g00:  Vệ sinh cá nhân.

19g00: Tụng kệ (lời dạy cho thân, khẩu, ý.)

20g00: Chương trình thi đua văn nghệ.

21g00: Thư giãn nhẹ theo hướng dẫn trước khi ngủ

21g30: Ngủ.

 

Ngày thứ ba: 27-6-2015 (12/5 AL)

4g30: Kẻng báo thức

5g00: Thể dục buổi sáng

5g30: Thực tập an tĩnh bằng hơi thở

6g00: Điểm tâm sáng.

6g30: Lời hướng thiện buổi sáng.

7g00: Học (những bài học nhân cách)

8g00: Sinh hoạt chuẩn bị thi nấu ăn.

9g30: Thi trình bày món ăn

10g30: Ngồi thiền.

11g00: Dùng ngọ.

11g45: Kinh hành (trong giảng đường)

12g00: Nghỉ trưa

13g30: Huân tu niệm Phật (ngồi trong giảng đường)

14g00: Sinh hoạt nhóm (thực tập gấp hoa sen giấy)

14g30: Vấn đáp Phật Pháp (Rung chuông tuệ giác)

17g00: Ăn chiều.

18g00: Vệ sinh cá nhân.

19g00: Tụng kinh Báo Hiếu.

19g30: Lễ hoa đăng.

21g00: Thư giãn nhẹ theo hướng dẫn trước khi ngủ

21g30: Ngủ.

 

Ngày thứ tư: 28-6-2015 (13/5 AL)

4g30: Kẻng báo thức

5g00: Thể dục buổi sáng

5g30: Thực tập an tĩnh bằng hơi thở

6g00: Điểm tâm sáng.

6g30:  Đọc lời nguyện cầu buổi sáng.

7g00:  Sinh hoạt nhóm

7g30:   Chơi trò chơi lớn.

10g30: Ngồi thiền.

11g00: Dùng cơm trưa

11g45: Thiền hành.

12g00: Nghỉ trưa

12g30: Tổng kết và phát thưởng.

14g00: Dọn dẹp vệ sinh

15g00: Hoàn mãn