Chuyện học thiền

p05Cuộc sống trôi nhanh mãi kiếm tiền
Ngỡ tưởng được rồi sướng như tiên
Đâu rõ sự đời như ảo mộng
Mưu sự tại người thành tại thiên
Vẫn là câu nói ai cũng hiểu
Chỉ lẽ vô thường chuyện hiển nhiên
Một sáng dừng bước bên đường vắng
Buông xả tâm duyên vơi não phiền

Ai đó kể tôi Sư Hằng Liên
Ở chùa tận rừng Nam Cát Tiên
Sư trẻ nhưng nhìn điềm tĩnh lắm
Bạn đến gặp Sư tự mến liền
Chùa vắng thanh đạm nằm khuất núi
Thong dong đơn lẻ chốn rừng thiêng
Bạn trẻ hướng đạo thường tìm viếng
Chập mười ngày về bỏ sầu riêng

Dịp may đúng lúc thật hữu duyên
Hành trang khăn gói kịp chuyến liền
Cầu mong pháp học nghệ thuật sống
Tìm dấu bước chân bậc thánh hiền
Ngày đầu đơn giản nhìn hơi thở
Chiều lại tôi phải chịu ăn kiêng
Nghe kẻng là biết vào khóa thiền
Vừa ngồi ngay ngắn đau đến liền

Muốn thiền tôi cũng thực hành sung
Ngồi vào sợ nhất cái thụy miên
Ban đầu Sư dặn cần tỉnh giác
Nhưng…ối trời ơi đau tới ghiền
Sư lại dạy tôi biết buông xả
Quán các cảm giác thật tự nhiên
Tự nhiên như chính là nó vậy
“Tỉnh giác”, “buông xả” tâm chú thiền

Con đường thiền tuệ thật thiêng liêng
Lấy Giới làm đầu, định tự nhiên
Cần chánh tinh tấn thắp sáng tuệ
Đoạn trừ triền cái hết não phiền

Pháp thoại Sư giảng bấy nhiêu thôi
Thực hành tự khắc thể nghiệm liền
Trì giới, tinh tấn cùng chánh niệm
Tự thấy giáo pháp thực tế thiền

Nghĩ lại sự đời thật lắm duyên
Gầy dựng cho lắm được cái…điên
Một phút lắng đọng nhìn hơi thở
Vạn sự chuyển biến chẳng trường viên
Hôm nay trời đất thật khác lạ
Tâm thần an ổn đổi bình yên
Chợt thấy cuộc sống thật quý giá
Gắng trả đời nay thẳng Tây Thiên

Rồi cũng đến lúc chào Cát Tiên
Chào Quý Sư Cô, chào Hộ Thiền
Gởi lại mái chùa sự tịnh vắng
Tôi vác hành trang hạt giống thiền
Phước lành Sư Cô nhọc công rãi
Chuyển hóa nội tâm, thân, khẩu hiền
Ân đức cao dày tôi khắc dạ
Nguyện lòng ôn đúc thành thắng duyên!

Hoàng Nam – khóa thiền 12-22/12/2012