Hồng Trung Sơn

Bế mạc khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 33

Tối ngày 19/4/2019 (nhằm 15/3/ Kỷ Hợi), tại chùa Hồng Trung Sơn, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ Bế mạc Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất Sĩ lần thứ 33. Chứng minh buổi lễ có NT. Chiêu Liên, NT. Tố Liên – Giáo phẩm Thường trực

Ni giới Hệ phái Khất sĩ long trọng khai mạc Khóa tu truyền thống lần thứ 33

Với tâm nguyện đáp đền ơn Thầy Tổ, hướng đến Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 của Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất  Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, đồng thời nêu cao tinh thần sống chung tu học của Giáo hội Liên hoa, sáng mùng 10 tháng 3, Kỷ Hợi (14/04/2019),

Bóng Huỳnh Y vân du rừng Thiền Hồng Trung Sơn – Nam Cát Tiên

Để chào đón Đại lễ Vesak Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức tại chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam năm 2019, bằng tinh thần và nhiệt huyết của những người con Khất Sĩ, đúng với chí nguyện “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp” cùng ôn lại công

Những dấu ấn qua chuyến hành hương và tu tập tại Ấn Độ và Srilanka

Tại trung tâm thiền Dhamma Giri  Dhamma Giri, một trong những trung tâm thiền lớn được thiền sư Goenka sáng lập ra trên khắp thế giới phục vụ giảng dạy Vipassana. Ngoài ra, nơi đây còn có những hoạt động khác như nghiên cứu về pariyatti, pháp học… đồng thời tổ chức song song các

CHƠN LÝ SỐ 60: PHÁP HỌC CƯ SĨ

I. BỐN CÁI DƠ BẨN 1. Sát sanh 3. Tà dâm 2. Trộm đạo 4. Vọng ngữ. BỐN CÁI DỤC LÀM ÁC 1. Tư vị 3. Vô minh dốt nát 2. Giận hờn 4. Sợ sệt. SÁU CÁCH PHÁ TAN CỦA CẢI 1. Vô độ 3. Chơi bạn xấu 5. Biếng nhác       2. Ham hát

CHƠN LÝ SỐ 59: KHỔ VÀ VUI

Thuở xưa có bốn vị Tỳ-khưu ngồi bàn luận với nhau về sự khổ ở thế gian. Thầy thứ nhất thì nói rằng sự dâm dục là khổ hơn hết, thầy thứ nhì lại cho sự đói khát là khổ hơn hết, thầy thứ ba thì nói sự giận hờn là khổ hơn hết, thầy

CHƠN LÝ SỐ 58: ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ

ĐẠO PHẬT Đạo Phật là con đường đi đến quả Phật giác chơn. Con đường ấy là Khất sĩ. Họ của chư Phật ba đời là Khất sĩ. Khất sĩ là lẽ thật của chúng sanh, mục đích của chúng sanh. Khất sĩ là đến với giác chơn, toàn học biết sáng tự nhiên, hết

CHƠN LÝ SỐ 57: LỄ GIÁO

Lễ là cách bày tỏ ý cung kính. Lễ giáo là giáo lý của cách bày tỏ ý cung kính, hay cũng tức là cách bày tỏ ý cung kính, là một phương pháp giáo hóa, một giáo lý tốt đẹp quan trọng của đời sống nhơn loại. Lễ giáo là nền tảng của sự

CHƠN LÝ SỐ 56: HÒA BÌNH

ĐOÀN DU TĂNG HÒA BÌNH I a. Người đời chia rẽ từng nhóm khối xã hội gia đình, cá nhân tư kỷ, do đó mới có họa chiến tranh. b. Chúng tôi sanh trong thời loạn, thấy cảnh thương tâm, mong tìm phương cứu chữa, mới nhận thấy ra rằng: Lẽ sống ở đời không

CHƠN LÝ SỐ 55: CHƠN NHƯ

1. Trong kinh Kim Cang, Trưởng lão Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Như đức Thế Tôn thật là ít có, đức Như Lai vốn hay ủng hộ chư Bồ-tát bằng tư tưởng lành, vốn hay đem điều lành mà phó thác lại cho chư Bồ-tát. Bạch đức Thế Tôn, như có bậc trai lành gái tín