ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY – TPHCM – CHỦ NHẬT 02/10/2022

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham dự 1 ngày Ôn tập thiền tại TPHCM.

*ĐỊA ĐIỂM: TU VIỆN VĨNH NGHIÊM (Cơ sở 2, Quận 12)

Địa chỉ:  Đường HT 31, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Google Map:  

https://www.google.com/maps/place/Tu+vi%E1%BB%87n+V%C4%A9nh+Nghi%C3%AAm/@10.8750133,106.6443193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x317529e3fae6c169:0x96584ac9396c0f3a!8m2!3d10.875008!4d106.646508

* THỜI GIAN: Chủ Nhật  02/10/2022, từ 8g – 15g

  • Điểm danh và sắp xếp vị trí: từ 7g30 – 7g50

*ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Thiền sinh cũ và người thân có mong muốn tìm hiểu về thiền.

*LƯU Ý:

  • Thiền sinh cũ cố gắng tham dự trọn vẹn và nghiêm túc giữ Giới Tịnh Khẩu trong thời gian ôn tập, từ khi bắt đầu khai mạc cho đến khi kết thúc:  Thọ Giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana – Thiền Metta – Pháp Thoại.
  • Quý vị chưa tham dự khóa 10 ngày, sẽ được hướng dẫn theo thời khóa song song với thiền sinh cũ (từ 8g – 15g).
  • Quý vị hoan hỷ có mặt đúng thời gian quy định, nếu đến sau giờ Thọ Giới (8g) quý vị sẽ không được vào phòng thiền.

Thân mời thiền sinh đăng ký ÔN TẬP / PHỤC VỤ qua Link:

 ĐĂNG KÝ ÔN TẬP 

ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ