Pháp đăng

Sống vui trong hiện tại

Ni Sư Thích Nữ Hằng Liên thuyết giảng trong khóa tu Bát Quan Trai giới lần 105 tại chùa BỬU QUANG

THIỀN và SỨC KHỎE THỜI NAY

Ngày nay, thiền và sức khỏe được nhiều người trong mọi tầng lớp quan tâm và ra sức tìm kiếm và thực hành; lý thuyết và hý luận về thiền được đăng tải trên mạng, báo chí, sách và có cả nhiều khóa thiền được mở ra khắp nơi. Phương pháp thiền cùng mục đích

Hạnh phúc trong đời thường

Pháp thoại Ni sư Thích Nữ Hằng Liên thuyết giảng tại chùa Bửu Quang – “Khóa tu một ngày an lạc”

Làm sao thoát khổ

Pháp thoại do Ni sư Thích Nữ Hằng Liên giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 10, tại chùa Giác Ngộ ngày 05-11-2017.

Tình thương và sự hóa giải

Trong các tôn giáo lớn đều đặt vấn đề tình thương trong hệ thống giáo lý để giáo hóa tín đồ.Tình thương là chữ dùng chung, mỗi tôn giáo có một thuật ngữ riêng, do đó, mỗi thuật ngữ đều có một giá trị nhất định. Chữ “từ bi” trong Phật giáo có một giá

Vi diệu pháp

Theo lịch sử Phật Giáo thì Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi với mục đích là độ thân mẫu của Ngài.

Kinh Tương Ưng bộ

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề

Kinh tăng chi bộ

Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977

Kinh Phật Tự Thuyết Udàna – Kinh Tiểu Tụng

I. Tam Quy
II. Thập Giới
III. Ba Mươi Hai Phần
IV. Nam Tử Hỏi Đạo

Kinh Pháp Cú

1 Khi nói hoặc hành động Tâm làm chủ chúng ta Nếu với tâm ô nhiễm Sẽ kéo theo phiền hà. 2 Khi nói hoặc hành động Tâm làm chủ chúng ta Nếu với tâm thanh tịnh An lạc sẽ hiện ra. 3 “Nó lăng mạ, đánh đập, Phá hoại, cướp đoạt tôi” Ai còn

Page 4 of 42
1 2 3 4 5 6 42