Ta và Em

Lung linh làn khói mỏng
Ta và em vào đời
Kết duyên làm bạn lữ
Đồng hành cùng sóng bước
Bên nhau trên quảng đường

– thở ra em này
– thở vào em đây

Tuy vô hình gắn bó
Sống hạnh phúc bên nhau
Ta luôn luôn quán tưởng
Thực thể em thế nào
Em vô tình cắc cớ
Thích chơi trò cút bắt
Ta mệt mỏi kiếm tìm
Em hiện ra mỉm cười
Bên tai ta thỏ thẻ
Phải giữ tâm an trú
Tỉnh giác từng sát na
Em luôn luôn có mặt
Không cần tìm đâu xa
Cuộc vui nào cũng tàn
Duyên kia giờ đã hết
Khói hương tạo hình thể
Thấu suốt cả ba cõi
Năm uẩn đều thanh tịnh
Tam độc tự lắng yên
Chia tay em dặn dò
Chớ để tâm buông lung
Như ngựa đang rong ruổi
Vượn nọ luôn chuyền cành
Định tâm trong hơi thở
Luôn quán chiếu về em
Thân tứ đại giả hợp
Nhân quả cùng nhân duyên
Trải nghiệm và thẩm thấu
Tỉnh thức và buông xả
An lạc tỏa khắp nơi
Khi vô thường kia đến
Mỉm cười ta chia xa
Hẹn nhau bên cõi tịnh
Sum vầy đầy an vui

20/3/2013